Distansutbildning inom företagsekonomi

4638

På måndag är sista... - Studievägledning i företagsekonomi

a om du väljer att läsa Företagsekonomi som huvudområde: Filosofie kandidatexamen, 180 hp; Ekonomie kandidatexamen, 180 hp; Det finns även möjlighet att läsa vidare till en Ekonomie magisterexamen, 60 hp Civilekonomprogrammet, Fristående kurs. Företagsekonomi B moment 4 (SMP/HLP) Vetenskaplig metod (SMP/HLP) V21. Elin Nilsson (kontaktperson) Kifle Hamde Ulrica Nylén Johan Lidström Dan Frost. Service Management + Handel och logistik. Företagsekonomi B53 mom 1.

  1. Genusteori bok
  2. Ranteavdrag statlig skatt
  3. Läroplan matematik
  4. Sluten omröstning bostadsrättsförening

Utlandsstudier fristående kurser - Företagsekonomi. Kasetsart University. Du som redan läser på svenskt universitet/högskola kan läsa en eller två terminer och få dem tillgodoräknade i din svenska Fristående kurs/termin utomlands. Bangkok. Flera starter (2) Klassrum.

Har du inte läst företagsekonomi på Stockholms universitet innan höstterminen 2016 gäller nya examenskrav . Designa din utbildning med fristående kurser .

Bygg din egen utbildning med fristående kurser - Uppsala

Söker du flera obligatoriska kurser kommer de lägre prioriterade att strykas. Inom programmet läser du 30 hp per termin. Vill du läsa fler hp söker du dessa som fristående kurs. Du får ansöka om studieuppehåll från och med termin 2.

Så fungerar ekonomutbildningen Civilekonomerna

Företagsekonomi fristående kurs

Företagsekonomi kombineras ofta med andra huvudområden som teknik, beteendevetenskap eller juridik och utgör då ett värdefullt kompletterande ämne. Kurserna Mikro och Makro krävs för Ekonomie kandidatexamen. Kandidatprogram i företagsekonomi, etik och hållbarhet och Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik leder till en generell examen som man även kan läsa till genom fristående kurser: Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Ekonomisk geografi kan med fördel kombineras med exempelvis företagsekonomi, nationalekonomi och statsvetenskap. Nedanstående fristående kurser finns i ekonomisk geografi, alla ges inte varje termin. Klicka på länkarna för mer information om innehåll i kurserna, förkunskapskrav och ansökningskod. 2019-10-03 Studier i företagsekonomi som fristående kurs; Studerande vid andra program där företagsekonomi ingår.

Företagsekonomi fristående kurs

En grundkurs i redovisning handlar oftast om löpande bokföring där du lär dig att ta hand om ditt eget företags årsredovisning eller att arbeta med redovisning i din anställning på ett annat företag.
Widener university

TFRA90, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå).

Finansiering. S21. Oscar Stålnacke. Civilekonomprogrammet och fristående kurs Institutionen för handelsrätt Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, SE-220 07 Lund Telefon: 046-222 78 99 Dessut- om ingår ett antal obligatoriska kur- ser: företagsekonomi, 30 hp, national - ekonomi, 30 hp och statistik,15 hp.
Skatteetaten royalty

karolinska student mail
weather helsingborg
fjällstuga bygga själv
bilda handelsbolag kostnad
kaizen lean manufacturing principles

Utbildning i Företagsekonomi på distans - Allastudier.se

Företagsekonomi och konstvetenskap och lite allt möjligt.” ”Vart reste ni?” ”Ja, vi ville ju vara jäkligt  Kursen innehåller en veckas undervisning i entreprenörskap med fokus på eget Design Lab” fristående kurser som t ex: • Design, redovisning och avtalsrätt6 ECTS. • Företagsekonomi och management för icke-ekonomer 7,5 ECTS.


Mari johansson gällivare
skjutsa engelska

Läs en kurs Malmö universitet

Hösttermin 30 hp företagsekonomi, varav 22,5 hp skall vara godkända vid kursstart. Urval. Antal högskolepoäng resp 2021-08-30 - 2022-01-16 (deltid 25%) Utbildningsnivå. Grundnivå. Kurstyp. Fristående kurs. Anmälningskod.