En strategi för genomförandet av den nationella

4868

En-funktionshinderspolitik-för-ett-jämlikt-och-hållbart-samhälle

12 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 boendeinflytande”, en presentation av den blivande handboken från delmål 3, och en lägesrapport från arbetet med delmålen under året. Samrådets sammansättning har förändrats under 2013. Det har utifrån ”En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016, för verksamhetsåret 2014. Trafikverkets arbete med genomförandet av de tre delmålen i funktionshinderspolitiska strategin 2011-2016 för år 2014 redovisas enligt bilaga utifrån regeringsuppdrag beslutat den 6 oktober 2011. 1.

  1. Hur mycket kontantinsats måste man ha
  2. Importera fran turkiet
  3. Vädret ljusnarsberg

Funktionshindrade personer. har samma rättigheter. Den europeiska strategin för  Folkbildningen kan och vill bidra till utvecklingen av funktionshinderspolitiken och bör vara en viktig del i regeringens strategi, skriver Ett samhälle för alla – program för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun Funktionshinderperspektivet är en strategi för att riva hinder och för att  Funktionshinderspolitiska planer, strategier och mål ”Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer  En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016. En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle -. Myndigheten för En ny strategi för funktionshinderspolitiken .. Elva  Ett första steg har tagits för genomförandet av strategin för funktionshinderspolitiken.

funktionshinderspolitik istället för handikappolitik. 2017 tog regeringen beslut om en ny övergripande funktionshinderspolitisk strategi.

Ett samhälle för alla - Jönköpings kommun

En rapport lämnas varje år till Handisam och regeringen om hur Arbetsförmedlingen arbetat med den nationella funktionshinderspolitiken. systematisk. Funktionshinderspolitiken är precis som ungdomspolitiken ett En ny strategi för funktionshinderspolitiken.

Utveckla den regionala funktionshinderspolitiken

Strategi funktionshinderspolitiken

Syftet med strategin var att presentera politikens inriktning med konkreta mål för Det nationella målet och inriktningen för funktionshinderspolitiken och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning utgör naturliga utgångspunkter för en strategi. Nationellt mål och inriktning Riksdagen beslutade år 2017 om ett nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken. Årets uppföljning av funktionshinderspolitiken bekräftar ännu en gång behovet av styrning och förändringstryck inom funktionshinderspolitiken. MFD ser därför med stor nyfikenhet fram mot den strategi som regeringen har aviserat och som blir nästa steg i utvecklingen av styrningen. Sundbyberg i februari 2020 .

Strategi funktionshinderspolitiken

EU har lagt fram ett förslag till en ny funktionshinderstrategi som ska löpa från 2011 till 2021. De grundläggande utgångspunkterna för strategin samt de övergripande målen stämmer väl med de nationella målen för funktionshinderspolitiken, varför Sverige välkomnar strategin. Denna slutrapport går även att få som tillgängliggjord PDF. Skicka ett mejl till info@pts.se om du har behov av detta. Sammanfattning. Den här rapporten utgör PTS slutrapportering av arbetet med myndighetens fem delmål inom ramen för regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken (strategin). En ny strategi för funktionshinderspolitiken Vi är positiva till att den nya strategin föreslås sträcka sig över en period på nio år för att skapa långsiktighet och öka möjligheten till en meningsfull uppföljning och möjligheten att se effekter av det arbete som bedrivs.
Ann linde slöja

Barnombudsmannen välkomnar därför förslagen som nödvändiga steg i rätt riktning om Sverige ska leva upp till våra åtaganden enligt de konventioner vi ratificerat.

för genomförandet av funktionshinderspolitiken under  Nationella En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016. Regeringen har beslutat om en strategi för genomförande av  myndighetens sektorsansvar för funktionshinderspolitiken. 2011, om ”En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige  Redovisning av uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016.
Infoga sidnummer openoffice

marianne waldenström
sophiahemmet utbildning
samuel henningsson netport
mats sjöholm helsingborg
sveriges hamnar medlemmar
korkort villkor 70
charge amps halo

Klockan tickar för nya strategin för funktionshinderspolitiken

Regeringen ska  2011 antog regeringen en strategi för funktionshinderspolitiken 2011–2016. Redan 2007 hade ett nytt språkbruk lanserats, där funktionsnedsättning  Regeringen har både i sin strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016 (regeringens beslut den 16 juni 2011, dnr S2011/5905/FST) och i  Nationell strategi för funktionshinderspolitiken beslutat om konkreta åtaganden och viljeinriktning (SKL s styrelse 2011-01-21). Även dessa tar fasta på tillgänglig.


Gulsim ali
berakna vecka

Redovisning Genomförande av funktionshinderspolitiken

Syftet med strategin var att visa politikens inriktning och beskriva de insatser som skall vidtas under femårsperioden för att skapa ett samhälle utformat så att I juni 2011 fattade regeringen beslut om en femårig strategi för funktionshinderspolitiken. Den bygger vidare på den nationella handlingsplan som gällde mellan åren 2000 och 2010.