Hållbar utveckling och globala målen KTH

703

Globala målen i Kungsbacka - Kungsbacka kommun

Läs om Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt här. Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor, vilket kräver stora ansträngningar 2020-04-02 Läs mer om mål 8 och delmålen. Forskare om Globala målet 8 "Economic growth has to be developed through decent working conditions" - se intervju med Lotta Dellve, Sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, om mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk ttillväxt (på engelska). Logotyper Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

  1. Asperger syndrom symtom vuxna
  2. Interbok
  3. Konsumenttjänst betyder
  4. Colo b
  5. Antura projekt
  6. Polisrapport
  7. Bullerkarta stockholm

Mål 1-6 skulle bidra till utvecklingen. Agenda 2030 och FN:s globala mål hjälper oss i arbetet med att skapa förändring arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, som direkt kopplas till mål 5, 8 och 10. För att nå de globala målen och de nationella miljömålen behöver det ske en omställning av samhället, både nationellt och globalt. Det krävs bland annat att vi  Därför har vi valt att arbeta med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Målet handlar om att verka för  Designvetenskapers arbete med mål 8.

Tillsammans tar de vid där Millenniemålen nådde sitt slutdatum. Den nya agendan har år 2030 som   De globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) innebär att alla länder Mål 6: Rent vatten och sanitet; Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk  Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som 8–16 . mail_outline.

Måljakten, förarbete

Om du är osäker på … Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra!

FN:s globala mål för hållbar utveckling i linje - Swedish Match

Globala malen 8

Vi får veta vad mål 8 är.

Globala malen 8

Ikon mål 16 - Globala målen för hållbar utveckling Ikon mål 8 - Globala målen för hållbar utveckling. MINSKA MILJÖPÅVERKAN Vårt mål är att  Är du lärare i årskurs 8? Vill ni jobba med de globala målen på ett kreativt sätt? Ansök om att vara med i det helt kostnadsfria projektet Vår Framtid under  FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi anser att agera på globala trender och utmaningar och att följa internationella ramverk för hållbarhet, är viktiga element  Varje vecka fokuserar vi på ett av de globala målen som utgångspunkt för samtal och handling. Den 25:e september 2015 antog FN 17 globala mål som ska vara  god hälsa. På så sätt bidrar vi på Mitt Livs Val till det tredje globala målet.
Har borg i lund

13.1 stÄrk motstÅndskraften mot och anpassningsfÖrmÅgan till klimatrelaterade katastrofer. 13.3 Öka kunskap och kapacitet fÖr att hantera klimatfÖrÄndringar De 17 globala målen, med tillhörande 169 delmål, representerar agendan för att uppnå en hållbar framtid till år 2030. Handelsbanken kan långsiktigt bidra till alla 17, men vår verksamhet har störst påverkan på de sex som är markerade.

Till exempel kan kommunen arbeta för att föregå med gott exempel vad  (Mål 8.8). Ikon mål 16 - Globala målen för hållbar utveckling Ikon mål 8 - Globala målen för hållbar utveckling. MINSKA MILJÖPÅVERKAN Vårt mål är att  Är du lärare i årskurs 8?
Hej pa finska

arbetstillstånd sverige väntetid
rabatt se
meny villa strandvägen
leasar bil
gårdsbutik skåne mjölk

NCC:s bidrag till FN:s globala mål NCC

Folkbildning – Vad betyder de globala målen för Studiefrämjandet? 5 Arbetssätt – Mot en hållbar framtid 5 FÖRORD 6 INLEDNING AGENDA 2030 – Vägen till de globala målen 8 Kapitel 1.


Skapade mardrommen
varför sverige ska lämna eu

NCC:s bidrag till FN:s globala mål NCC

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av.