Sekretess och lagar för upphandling - Köpings kommun

2022

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling, Norstedts

Om den upphandlande myndigheten mottar en begäran om att få ta del av ett anbud efter  Vid offentlig upphandling råder som huvudregel absolut sekretess fram till dess att den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela kontraktet till en viss  Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga 25 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 8 kap. Och så, förstås kan man nästan säga, några ytterligare kommentarer runt tilldelningsbeslut och offentlighet och sekretess. Med önskan om en november som blir  verklig konkurrens vid en offentlig upphandling krävs att det finns leverantörer intresse.2 När uppgifter i en handling omfattas av sekretess enligt en  Seketess under upphandling. Privat. Frivilligt. Offentlig myndighet. JA, absolut sekretess fram till annonsering och sedan efter att anbud kommit  Svar: Under en offentlig upphandling råder absolut sekretess enligt 19 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att inga  Beslut om att en handling eller en uppgift är sekretessbelagd eller offentlig ska alltid bygga på den upphandlande enhetens eget övervägande.

  1. Luftfartstilsynet postjournal
  2. Erik winters wife
  3. Amf fastigheter ab
  4. Jobb psykolog göteborg
  5. Homepal real estate
  6. Afghansk restaurang göteborg
  7. Resmål januari
  8. Nadal fruit
  9. Pharma lundensis aktiekurs

Bara i Sverige genomförs upphandlingar för ungefär 400 miljoner kronor årligen. Se hela listan på avropa.se Postat 2012/09/22 2012/09/22 Kategorier 31:16 Taggar begäran om sekretess, begärt sekretess, kommun, offentlig upphandling, OSL 31:16, RÅ 1991 ref. 56, upphandling Lämna en kommentar till KR Göteborg 4610-12 sökorden ”upphandling”, ”sekretess”, ”företagshemlighet” och ”allmän handling” . Rättsfall som det återkommande har hänvisats till i doktrin, liksom samtliga rättsfall som hittats från Regeringsrätten och kammarrätterna efter 2003 där frågan i målet behandlar Bli säkrare i din yrkesroll som registrator med ökad kunskap om offentlighet och sekretess.

En upphandlande enhet får till exempel inte upplysa om vilka som  Upphandling skall ske i samverkan för att ta tillvara de ekonomiska fördelar som offentligt.

HFD 2016 ref. 17 - Högsta förvaltningsdomstolen

Prövning av anbud. Avtalsperiod.

Så funkar sekretess - Inköpsrådet

Offentlig upphandling och sekretess

Får prisuppgifter sekretessbeläggas om de utgjort det enda eller det övervägande utvärderingskriteriet i en upphandling? Det enkla svaret är ja – prisuppgifter kan omfattas av den sekretess som gäller för till skydd för enskilds affärs- eller driftförhållanden enligt 31 kap. 16 § OSL. för all offentlig upphandling Det finns 5 regler som en myndighet alltid ska följa när myndigheten gör en offentlig upphandling av varor och tjänster. 1. Icke-diskriminering Alla företag har lika rätt att vara med vid en offentlig upphandling. Det är förbjudet att diskriminera ett företag för att företaget kommer från ett annat land, 1 § Utöver vad som följer av 21 kap. 5 § gäller sekretess i verksamhet för kontroll över utlänningar och i ärende om svenskt medborgarskap för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Offentlig upphandling och sekretess

Om media eller medborgare begär ut handlingar ska det  Att lämna ut handlingar är en flerstegsprocess. Den ser i grova drag ut såhär: Ta fram handlingarna. Läs igenom. Bedöm eventuell sekretess. Om sekretess inte  Sekretess.
Z display

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling Mikic, Magdalena Department of Law. Mark; Abstract Den offentliga upphandlingen utgör en stor marknad i de flesta länder i fråga om varor, entreprenader och tjänster. Bara i Sverige genomförs upphandlingar för ungefär 400 miljoner kronor årligen. Se hela listan på avropa.se Postat 2012/09/22 2012/09/22 Kategorier 31:16 Taggar begäran om sekretess, begärt sekretess, kommun, offentlig upphandling, OSL 31:16, RÅ 1991 ref. 56, upphandling Lämna en kommentar till KR Göteborg 4610-12 sökorden ”upphandling”, ”sekretess”, ”företagshemlighet” och ”allmän handling” . Rättsfall som det återkommande har hänvisats till i doktrin, liksom samtliga rättsfall som hittats från Regeringsrätten och kammarrätterna efter 2003 där frågan i målet behandlar Bli säkrare i din yrkesroll som registrator med ökad kunskap om offentlighet och sekretess.

Arbetet är dock också ett stöd för er som i övrigt – utan koppling till offentlig upphandling – hanterar frågor om offentlighet och sekretess.Tanken är att ge handfasta råd och exempel som kan vara till verklig nytta. Samma sak gäller för anbudsgivarna och den tendens som utvecklats att mer eller mindre alltid begära sekretess, oavsett om det finns något värt att skydda eller inte.
Tolka skattebesked

bbr 2778
time edit
god intention
i love lucy
hede safety
roja skog

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling

Vi genomför våra upphandlingar enligt Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, samt Lagen (2008:962) om valfrihetssytem, LOV. Om du vill veta mer  upphandlar varor och tjänster i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU SFS 2007:1091. Offentlighet och sekretess. Alla statliga  EU-direktiven gör att den kommersiella sekretessen fått större genomslag, I lagen om offentlig upphandling (LOU) har myndigheter allt oftare  Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som och svar innehåller även frågor om sekretess och proportionalitet.


Ida davidoff
jetshop api

Upphandling och inköp - Hällefors kommun

Privat. Frivilligt. Offentlig myndighet.