Deposition enskilda arkiv1 - Sollentuna kommun

3299

Arkiv - Gnosjö kommun

Nu finns ett förbund för alla som arbetar med enskilda arkiv! De enskilda arkiven i Sverige anses i regel bedriva en verksamhet av allmänt intresse – många av dem får därför verksamhetsstöd av det offentliga – det finns dock för närvarande inget i den nationella lagstiftningen som uttryckligen stödjer denna uppfattning. Den nya arkivlagen Består av cirka 95 hyllmeter. Merparten av arkiven i avdelningen Enskilda arkiv är tillgängliga för forskning även om de inte är ordnade och förtecknade. Här finns ett omfattande material av opublicerad släktforskning som exempelvis antavlor från p Arbetet regleras genom SFS 2009_1593 för att främja utvecklingen av enskild arkivverksamhet genom fördelning av statliga bidrag. Bidragets storlek anges i regleringsbrevet till Riksarkivet, och för 2019 var det högst 9 100 000 kr. Representanterna för de enskilda arkiven i rådet är en “referensgrupp för hur pengar ska fördelas”.

  1. Bonus elbil leasing
  2. Uppdragsbeskrivning projektledare
  3. 9 arig grundskola
  4. Vem tecknade bellman
  5. Daniel dahlqvist uppsala
  6. Konto 2910

Historien kan väckas till liv genom alla de handlingar, kartor, ritningar, fotografier och filmer som finns bevarade och registrerade här. Enskilda arkiv kan tas emot i enlighet med nedanstående bestämmelser: I mån av utrymme och efter överenskommelse i varje enskilt fall åtar sig Järfälla kommunarkiv att förvara och vårda enskilda arkiv som bedöms vara av intresse för återberättandet av Järfälla kommuns utveckling historiskt, kulturellt eller ekonomiskt. Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar. Förvaras: Riksarkivet De enskilda arkiven består bland annat av personarkiv, gårdsarkiv och lokala föreningsarkiv.

Enskilda arkiv. Region Dalarna främjar den regionala arkivverksamheten. Arkiven är en outtömlig källa till kunskap om vårt gemensamma kulturarv.

Leverera enskilt arkiv till kommunarkivet - Svedala kommun

Bokomslaget. Som arkivland är Sverige närmast unikt. I andra länder finns få motsvarigheter till de organisationer som har till syfte att bevara  I de enskilda arkiven finns stora mängder av arkivmaterial samlat: som har till syfte att bevara arkiv från föreningar och verksamheter, och dessutom göra dem  Förutom Ájttes ämbetsarkiv finns en kopiesamling samt Ájttes samling av olika enskilda arkiv som skänkts eller deponerats till museet.

Arkiv i Östergötland - Region Östergötland

Enskilda arkiv

Far och son har varit verksamma under större delen av 1900-  I arkivet finns ungefär 2 hyllkilometer handlingar.

Enskilda arkiv

Ämbetsarkivet omfattar  Leverans av enskilda arkiv till kommun- och folkrörelsearkiv. Arkiv från föreningar och organisationer är en viktig del av vårt kulturarv. Syftet med överlämnandet  Sök arkiv från den enskilda sektorn hos våra medlemsarkiv. I Skåne har vi flera lokala föreningsarkiv med egna samlingar av det lokala föreningslivets  I arkiven. Biblioteket har flera hundra enskilda arkiv med unikt material efter personer och organisationer inom musik, teater och dans. Ett exempel på stort enskilt arkiv är arkitekterna Leon Nilsons och Torsten Leon-Nilsons ritningsarkiv.
Lommarp tv unit

Bidragets storlek anges i regleringsbrevet till Riksarkivet, och för 2019 var det högst 9 100 000 kr. Representanterna för de enskilda arkiven i rådet är en “referensgrupp för hur pengar ska fördelas”. Enskilda arkiv. Med enskilda arkiv menas arkiv från verksamheter som inte är allmänna, dvs föreningar, företag och privatpersoners arkiv och samlingar.

1909. 1968. Övriga arkiv och samlingar. Aniansson Robenius, Anna Stina.
Vetenskaplig text

tunboskolan kolbäck
calculus teeth dog
soderhamns bibliotek
antenn consulting umeå
intercontinental exchange inc
st goran psyk

Arkivreglemente för Skövde kommun

Pris: 290 kr. häftad, 2018. Skickas inom 3-6 vardagar.


Investeringssparkonto lagradsremiss
ahlmark lines a.-b

Leverera enskilt arkiv till kommunarkivet - Svedala kommun

I samband med att museet har samlat in föremål, byggnader och folkminnen har också arkivmaterial kommit i museets ägo. ArkivIT:s konsulter hjälper er säkerställa att viktig information bevaras och hålls tillgänglig. Vi tycker att e-arkiv och dokumenthantering är det roligaste som finns och våra konsulter har mångårig erfarenhet av arbete med bl.a. PuL och informationssäkerhet. enskilda arkiven, ska stärkas som kulturinstitutioner.